Vzorce správania

Vzorce správania zásadne ovplyvňujú celý život človeka. Majú vplyv na to, či budete úspešní alebo neúspešní po profesnej, osobnej aj vzťahovej stránke.

Vzorce správania majú priamy vplyv na to, či budete mať v živote dostatok peňazí, či budete mať pekný vzťah a či sa budete cítiť dobre.

Čo sú to vzorce správania?

Vzorec správania je záznam uložený hlboko vo vašom podvedomí a presne vám opisuje, ako máte reagovať a aké pocity máte cítiť v spojení s konkrétnou situáciou, ľuďmi či činnosťami. Tento vzorec jasne predurčuje vašu reakciu a ovplyvňuje vaše správanie.

Kedy a kde vznikajú vzorce správania?

Prevažná väčšina vzorcov správania vzniká pred dovŕšením siedmeho roku života. V tomto ranom veku máme len obmedzené množstvo skúseností a informácií o reálnom svete a ľuďoch v ňom. Preto nedokážeme účinne vyhodnocovať konkrétne situácie. Logické premýšľanie ešte nie je na takej úrovni, aby sme zvládli spracovať všetky fakty a vyvodiť z nich dôsledky.

Kto sa podieľa na vytváraní vašich vzorcov?

Najväčší vplyv na tvorbu vzorcov správania má pochopiteľne predovšetkým najbližšie okolie dieťaťa. Teda rodina a ďalší ľudia, ktorí aktívne zasahujú do života dieťaťa. Nemenej dôležitým faktorom je potom tiež prostredie, v ktorom dieťa vyrastá.

Kde sú vzorce správania uložené?

Všetky vzorce správania sú uložené hlboko v mozgu. v podvedomí. Celý náš život, zážitky, vnemy aj pocity si priebežne ukladáme do podvedomia ako vzorce správania. Pomocou nich potom naše podvedomie ovláda zhruba 90% ľudského života.

Dajú sa vzorce správania meniť?

Áno, vzorce správania možno za pomoci určitých techník a nástrojov postupne meniť. K tomu, aby ste si mohli vlastný (negatívne) vzorce správania zmeniť a „přeprogamovat“ sa na pozitívne vzorce, je ale potrebné si najprv uvedomiť, aké konkrétne vzorce správania, nám ubližujú či škodí. Následne ste na dobrej ceste k zmene a čoskoro môžete pozorovať, ako sa váš život mení k lepšiemu.

Ak niečo dokáže váš život úplne jasne zmeniť k lepšiemu, nie je to celoživotné čakanie na výhru sumy peňazí, ale práca s vlastnými vzorcami správania.

Vaša Marcela Poláková